Đăng và chia sẻ những bức ảnh của bạn

Drag and drop anywhere you want and start uploading your images now. 16 MB limit. Direct image links, BBCode and HTML thumbnails.

Chỉnh sửa hoặc resize ảnh bằng cách click vào ảnh preview
Bạn có thể thêm nhiều ảnh từ máy tính hoặc ảnh từ URLs.
Đang upload 0 hình ảnh (0% Hoàn tất)
Đang tiến hành upload. Bạn vui lòng đợi vài giây nhé!
Upload xong rồi!
Bạn có thể tạo tài khoản hoặc đăng nhập để lưu những hình ảnh upload vào tải khoản giúp quản lý ảnh dễ dàng hơn.
Không có ảnh nào được upload thành công.
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
  hoặc hủy
  Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
  Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
  JPG PNG BMP GIF tối đa 16 MB

  Terms of use of imgbb.com service
  What cannot be uploaded to imgbb.com servers:
  Copyrighted images if you don't own copyright for it
  Violence, racial intolerance, or advocate against any individual, group, or organization
  Any other images that might be considered illegal in USA or EU countries
  If you are not sure whether image you want to upload is allowed then do not upload that image.
  All uploaded images are checked by staff and images that violate terms will be removed without warning and uploader of such images might be banned from website.