Đăng và chia sẻ những bức ảnh của bạn

Drag and drop anywhere you want and start uploading your images now. 32 MB limit. Direct image links, BBCode and HTML thumbnails.

Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No ảnh have been uploaded
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
  Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
  Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
  JPG PNG BMP GIF TIF WEBP HEIC AVIF PDF 32 MB

  ImgBB Pro account

  ImgBB is a free image hosting service. Upgrade to unlock all the features.


  3 Year Pro

  $3.99Billed $143.64
  UPGRADE
  • No Ads
  • Direct Linking
  • Unlimited space
  • Replace image feature
  • 64 MB file size per image
  • API Access
  69% OFF

  Annual Plan

  $7.99Billed $95.88
  UPGRADE
  • No Ads
  • Direct Linking
  • Unlimited space
  • Replace image feature
  • 64 MB file size per image
  • API Access
  38% OFF

  Monthly Plan

  $12.99 
  UPGRADE
  • No Ads
  • Direct Linking
  • Unlimited space
  • Replace image feature
  • 64 MB file size per image
  • API Access